MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Waarom MKB Sociaal

MKB Sociaal is opgericht als dienstverlenend platform voor MKB ondernemers met aandacht voor sociale innovatie. Door duurzame inzetbaarheid regionaal te stimuleren en sociaal ondernemerschap te ondersteunen.


Onze slogan is: 'Samen een maatschappelijke uitdaging!'. Hiervoor is een veranderbehoefte nodig en zorg dragen voor een juiste balans tussen bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De definitie van sociale innovatie is dan ook: vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen. En wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven daar bij gebaat zijn*.

Sociale innovatie leidt onherroepelijk tot betere economische prestaties binnen een organisatie, duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn voor zowel de ondernemer als de medewerkers.

* Definitie Sociale innovatie - Wikipedia

MKB Sociaal vertaalt sociale innovatie in praten, actie en uitvoeren met 123 Sociale Innovatie en dient als opmaat voor onze sessies en trainingen.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met: