Skip to main content

Bent u mkb-ondernemer en wilt u andere ondernemers helpen in de transitie naar sociale innovatie? Meld dan uw initiatief aan!

Nieuws

Actuele items over sociaal en circulair nieuws.


De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid

11 november 2021
Sociaal Economische Raad

Op woensdag 10 november vond een rondetafelgesprek plaats met de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie. Het SER-advies over kansenongelijkheid,

Sociaal ondernemen: werken met een missie

06 oktober 2021
Sociaal naar Werk

Sociaal ondernemen is de laatste jaren sterk in opkomst. In vijf jaar tijd groeide het aantal bedrijven in Nederland met 80 procent tot circa 5000 in 2019, blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2019. Wat is maatschappelijk ondernemen precies en wat is er echt anders aan? En welke rechtsvorm kan je het best kiezen voor je sociale onderneming?

Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

02 juni 2021
Sociaal Economische Raad

De SER heeft een advies gemaakt voor het nieuwe kabinet hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden. Het advies is bedoeld voor de middellange termijn (MLT): van 2021 tot 2025. De SER adviseert dat het kabinet fors gaat investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Detachering van mensen met een arbeidsbeperking: 4 redenen waarom dit werkt

15 september 2020
Sociaal Economische Raad

Detachering werkt, voor mensen met een arbeidsbeperking én voor werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Helaas maken in de praktijk lang niet alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s gebruik van detachering. Vier redenen waarom zij dit wel zouden moeten doen.

Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

24 juni 2016
Sociaal Economische Raad

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt: het tot stand brengen van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het realiseren van 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.