MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

123 Sociale innovatie

  • Home
  • 123 Sociale innovatie

Wij willen u graag enthousiasmeren, dat het tijd is sociaal ondernemerschap binnen uw onderneming en naar buiten toe (her)kenbaar te maken. De winst die u en uw medewerkers dit oplevert en wat MKB Sociaal in deze voor u kan betekenen.


MKB Sociaal maakt sociaal ondernemerschap (herk)kenbaar met 123 Sociale Innovatie (praten, actie, uitvoeren) en dient als opmaat voor onze kennissessies en trainingen vanuit een universeel toepasbaar denkraam.

Wij behandelen hier 3 vragen om te ontwikkelen naar waarde creatie:

  1. Wat doe je? m.a.w. de beeldvorming
  2. Wat kan beter? m.a.w. de oordeelsvorming
  3. Hoe gaat u dat doen? m.a.w de besluitvorming

U krijgt inzicht in welke effecten sociale innovatie heeft (binnen uw onderneming en naar buiten toe) en de waarde die sociaal ondernemerschap creëert.


Direct investeren in maatschappelijk verantwoorde outplacement of verzuim? Ga hier naar De Carrièrehanddruk®. Snelle en landelijke transitie naar nieuwe baan of bij persoonlijke ontwikkeling.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met: