Waarom MKB Sociaal

MKB Sociaal is opgericht als dienstverlenend platform voor MKB ondernemers met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Door sociale innovatie regionaal te stimuleren en sociaal ondernemerschap te ondersteunen.

Social Media

Onze slogan is: 'Samen een maatschappelijke uitdaging!'. Hiervoor is een veranderbehoefte nodig en zorg dragen voor een juiste balans tussen bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De definitie van sociale innovatie is dan ook: vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen. En wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven daar bij gebaat zijn*.

Sociale innovatie leidt onherroepelijk tot betere economische prestaties binnen een organisatie, duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn voor zowel de ondernemer als de medewerkers.


MKB Sociaal vertaalt sociale innovatie in het (dagelijks) proces met 123 Sociale Innovatie en dient als opmaat voor onze inspiratiesessie met het Structura model.

Het Structura model is mede grondlegger van MKB Sociaal en hanteert een zestal principes:

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkelen
  • Samen
  • Actiegericht
  • Realiseren

*Definitie Sociale innovatie - Wikipedia