Onze specialisten

Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap betekenen over het algemeen vernieuwing binnen de organisatie en is inherent verbonden aan veranderprocessen. Deze veranderprocessen kunnen alleen worden doorgevoerd als er ook sprake is van een veranderbehoefte.

Verandergedrag

Op het moment dat er sprake is van het koesteren van idealen, het weten waar kansen liggen en het verbeteren van processen, dan is de veranderbehoefte al snel aanwezig. De relatie tussen visie, mensbeeld en (dagelijks) proces is ons uitgangspunt.

Naast het toetsen van uw ideeën aan de hand van (delen van) het Structura model, beschikken wij over een database van gedreven specialisten (ZZP'ers) met verstand van zaken.

Om sociale innovatie te optimaliseren binnen uw HR-beleid. Natuurlijk wordt eerst gekeken naar de resources binnen uw eigen onderneming.


Wij hebben onze specialisten op de kaart gezet om te ondersteunen bij de optimalisatie en implementatie.

Heeft u behoefte aan verdere ondersteuning naast uw eigen rol, mensen en middelen? Ga dan naar het contactformulier.


Alle specialisten op de kaart