• Home
  • Opleidingen extern

Opleidingen

Opleiding - Bedrijfskundige opleiding voor ondernemers (inclusief ondernemen)

Inclusief ondernemen gaat er van uit dat mijn heil (geluk, leven, welvaart) niet verkregen kan worden ten koste van of zonder de ander, maar dat het alleen verkregen kan worden als ik tegelijk het heil van de ander beoog en bevorder.(F. Boerwinkel)

Het platform van de Structura-Groep (inclusieve ondernemers) geeft ondernemers en professionals de gelegenheid dit actief te realiseren.

Wij willen de ondernemers aan de hand van Het Structura-Model faciliteren op welke wijze zij dagelijks via beeldvorming, oordeelsvorming de juiste besluiten nemen die bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerkers, de ondernemer, het proces en het bedrijf.

De negen velden die ondersteunend zijn aan dit proces geven inzicht in de huidige situatie, de gewenste veranderbehoefte en een veranderplan die duidelijk, inzichtelijk en haalbaar is. Zie schema denkraam voor ondernemers.

U kunt zich inschrijven voor de opleiding voor 2019 (reservering) door u aan te melden via het contactformulier.

U betaalt dan voor de opleiding € 2.250,00 exclusief btw per deelnemer.

Download de leaflet Inclusief onderemen hier PDF.