Leren en ontwikkelen met de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

Leren en ontwikkelen met de SLIM-subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.


De rijksoverheid heeft de SLIM-regeling in het leven geroepen om MKB bedrijven te helpen zich beter te wapenen tegen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, Vergrijzing, de jacht op talent, toename van de aandacht voor stress en burn-out, uitval door ziekte of ongeval, functieverandering door automatisering en A.I.

Als leren en ontwikkelen voor medewerkers vanzelfsprekender wordt, zal de flexibiliteit op de arbeidsmarkt toenemen en zullen een aantal problemen voor individuele bedrijven beter oplosbaar blijken. De SLIM-regeling stimuleert bedrijven om meer werk te maken van leren en ontwikkelen, door 60% tot 80% van de kosten van projecten te subsidiëren die:

-in beeld brengen welke ontwikkel-, leer- en scholingsbehoefte er is binnen een bedrijf;

-individuele werknemers voorzien van een loopbaan- en ontwikkeladvies;

-een aanpak ontwikkelen die leren en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding verankeren in de bedrijfsvoering;

-een praktijkleerplaats bieden aan een beroepsopleiding in de derde leerweg

Meer weten over de SLIM-subsidie?. Of wil je weten of jij voor deze subsidie in aanmerking komt? Kijk dan op de website voor het uitvoeringsbeleid of stuur een WhatsApp bericht naar 0642 250 450.

Bron http://Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid