MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Nieuws & media

  • Home
  • Nieuws & media

Van langdurig werkloos naar langdurig inzetbaar - MKB Sociaal

10 mei 2022
Malinda Wongok en jobcoach Jan Dijkstra aan het werk.

´Ik kan wel zeggen dat ik er nu weer van geniet´

Foto: Lojain Al-Thelaya

Hoe Malinda de weg naar werk weer vond

De aanpak van het veelkoppige monster van kansenongelijkheid

11 oktober 2021
Sociaal naar Werk

Op woensdag 10 november vond een rondetafelgesprek plaats met de leden van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over kansenongelijkheid, onderwijsachterstanden en segregatie. Het SER-advies over kansenongelijkheid, "Gelijke kansen in het onderwijs: Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen", was een van de documenten dat hierin centraal stond.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer duidde voor de aanwezige Kamerleden het “veelkoppige monster” van kansenongelijkheid, waar het SER-advies een samenhangend pakket van aanbevelingen voor aanreikt. “Kansenongelijkheid moeten we in een brede context bezien en bestrijden.” “Het maakt nog steeds uit wie je bent en waar je vandaan komt voor de kansen die je in je leven krijgt. Dat is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. Het ontstaan van kansenongelijkheid heeft te maken met de omstandigheden waarin kinderen en jongeren worden geboren en opgroeien, maar ook met de manier waarop ons onderwijs, de arbeidsmarkt en onze samenleving zich hebben gevormd. Op allerlei sleutelmomenten in een mensenleven - bij de zwangerschap en vanaf de geboorte, in de eerste levensjaren, op school, bij de stap naar een vervolgopleiding en naar de arbeidsmarkt - zien we kansenongelijkheid ontstaan en vergroot worden. De voorschoolse opvang en het onderwijs kunnen hier een tegenwicht aan bieden. Want hoe eerder je begint met spelenderwijs leren, hoe beter het voor kinderen is.”

Bron: SER - Actueel

Sociaal ondernemen: werken met een missie

06 oktober 2021
Sociaal naar Werk

Sociaal ondernemen is de laatste jaren sterk in opkomst. In vijf jaar tijd groeide het aantal bedrijven in Nederland met 80 procent tot circa 5000 in 2019, blijkt uit de Social Enterprise Monitor 2019. Wat is maatschappelijk ondernemen precies en wat is er echt anders aan? En welke rechtsvorm kan je het best kiezen voor je sociale onderneming?

Advies over sociaal-economisch beleid 2021-2025

02 juni 2021
Sociaal naar Werk

De SER heeft een advies gemaakt voor het nieuwe kabinet hoe brede welvaart voor alle Nederlanders bewerkstelligd kan worden. Het advies is bedoeld voor de middellange termijn (MLT): van 2021 tot 2025. De SER adviseert dat het kabinet fors gaat investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Detachering van mensen met een arbeidsbeperking: 4 redenen waarom dit werkt

15 september 2020
Sociaal naar Werk

Detachering werkt, voor mensen met een arbeidsbeperking én voor werkgevers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Helaas maken in de praktijk lang niet alle gemeenten en arbeidsmarktregio’s gebruik van detachering. Vier redenen waarom zij dit wel zouden moeten doen.

Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

24 juni 2016
Sociaal naar Werk

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt: het tot stand brengen van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het realiseren van 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 


MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

Sociaal naar Werk
Structura-Groep
MooiSaam