Uw ideeën

Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande ideeën voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Uw ideeën en vernieuwing van de wijze waarop wordt gewerkt, dragen bij aan het realiseren van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.

Social Media

Uw sociaal innovatieve ideeën (concepten en projecten) doen er toe. U getuigt van een juiste visie, een juist mensbeeld en invulling van een veranderbehoefte.

Indien gewenst, kunnen wij sociale innovatie optimaliseren binnen uw HR-beleid en deze eerst toetsen aan de hand van (delen van) het Structura model middels een inspiratiesessie. Vanuit uw intenties verstrekken wij een certificaat Sociaal ondernemer.

Download de leaflet Inspiratie door te ondernemen - over de kracht van de ondernemer hier PDF.


Wij willen uw ideeën op de kaart zetten en ondersteunen met advies.

Wilt u ons ondersteunen met uw sociaal innovatieve ideeën en samen met ons werken aan duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn. Alsmede uw collega MKB ondernemers helpen? Stuur dan uw idee toe.


Uw ideeën