MKB SOCIAAL - GA HIER NAAR DE CARRIEREHANDDRUK ® - SNELLE TRANSITIE NAAR NIEUWE BAAN OF BIJ PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Over uw ideeën

Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande ideeën voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Uw ideeën en vernieuwing van de wijze waarop wordt gewerkt, dragen bij aan het realiseren van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.


Uw sociaal innovatieve ideeën (concepten en projecten) doen er toe. U getuigt van een juiste visie, een juist mensbeeld en invulling van een veranderbehoefte. De meerwaarde die u biedt wordt zichtbaar gedeeld met uw collega MKB ondernemers, uw stakeholders en overheidsinstellingen.

Indien gewenst, kunnen wij sociale innovatie optimaliseren binnen uw HR-beleid en deze eerst toetsen aan de hand van (delen van) het Structura model middels onze kennissessies. Vanuit uw intenties en amibities verstrekken wij een certificaat Sociaal ondernemer.

Wilt u ons ondersteunen met uw sociaal innovatieve ideeën en samen met ons werken aan duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn?


Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande ideeën voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap


MKB Sociaal

MKB Sociaal - Samen een maatschappeiijke uitdaging!

Eekwal 24
8011 LD Zwolle

038 458 00 80

06 42 97 51 35

Sociaal naar Werk

Sociaal naar Werk is uw HR-partner en procesbegeleider voor ontslag, ziekmelding en social return. 

Vertrouwen, perspectief en werkgeluk, DAT is ons credo!

Van traditie naar transitie

MKB Sociaal realiseert de maatschappelijke uitdaging met:

MKB Sociaal is een onderdeel van MKB in Transitie

Deze website is milieuvriendelijk gebouwd!

Realisatie: Marcel van Jansen ©2023