Waarom MKB Sociaal

MKB Sociaal is opgericht als dienstverlenend platform voor MKB ondernemers met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Om sociale innovatie regionaal te stimuleren en sociaal ondernemerschap te ondersteunen.

Social Media

Onze slogan is: 'Samen een maatschappelijke uitdaging!'. Hiervoor is een veranderbehoefte nodig en zorg dragen voor een juiste balans tussen bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

De definitie van sociale innovatie is dan ook: vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen. En wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven daar bij gebaat zijn*.

Sociale innovatie leidt onherroepelijk tot betere economische prestaties binnen een organisatie, duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn voor zowel de ondernemer als de medewerkers.

*Definitie Sociale innovatie - Wikipedia

Klik hier om sociale innovatie te vertalen in het (dagelijks) proces met 123 Sociale Innovatie.


De Sociaal Economische raad (SER) heeft in 2015, in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, een artikel gepubliceerd.

Waarbij het van belang wordt geacht sociaal ondernemers herkenbaarder te maken voor o.a. elkaar en overheden en het beter op de kaart zetten van sociaal ondernemers.

Download de samenvatting hier PDF