Waarom MKB Sociaal

MKB Sociaal is opgericht als intersectoraal platform voor MKB ondernemers met aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Door regionale sociale innovatie te stimuleren en sociaal ondernemerschap te ondersteunen. De Sociaal Economische raad (SER) heeft onlangs, in opdracht van het Ministerie van Economische zaken, een artikel gepubliceerd. Waarbij het van belang wordt geacht sociaal ondernemers herkenbaarder te maken voor o.a. elkaar en overheden en het beter op de kaart zetten van sociaal ondernemers. Dat is wat wij doen!

Social Media

Onze slogan is: 'Samen een maatschappelijke uitdaging!'. Dit kan alleen door een collectieve manier van denken en doen en zorg te dragen voor een juiste balans tussen bedrijfsontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. De definitie van sociale innovatie is dan ook: vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen. En wel zo dat zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven daar bij gebaat zijn*.

Sociale innovatie leidt onherroepelijk tot betere economische prestaties binnen een organisatie, duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn voor zowel de ondernemer als de medewerkers.

*Definitie Sociale innovatie - Wikipedia