Projecten

MKB Sociaal is sinds 2016 betrokken bij lokale Business Plaza's: Zwolle Business Plaza, Apeldoorn Business Plaza en Deventer Business Plaza.

Een lokale Business Plaza is een neutraal online platform en lokale ontmoetingsplaats voor alle ondernemers uit een gemeente of regio. De insteek hierbij is, naast het versterken van de regionale economie: "Zaken doen met uw buurman".


Voor dit project zoekt MKB Sociaal mensen vanuit de gemeente Zwolle (PW) en 19 omliggende gemeenten, gemeente Apeldoorn (PW) en gemeente Deventer (PW). Daarnaast mensen vanuit het UWV Werkbedrijf arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek, Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (WW, ZW-ARBO, WIA, Wajong).


"Ik stel mij even voor". Onder deze veelzeggende titel presenteert Business Plaza Nederland, in samenwerking met verschillende uitkeringsinstanties (gemeenten, werkpleinen en sociale diensten) een nieuw initiatief: Ik stel mij even voor. Doelstelling is werkzoekenden op een creatieve, nieuwe manier direct in contact brengen met potentiele werkgevers.


Het concept is een logisch vervolg op het uitgangspunt van Business Plaza Nederland. “Zaken doen met uw buurman” maar dan op het gebied van personeel. Waarom medewerkers verder uit de regio halen als er voldoende èn goed aanbod in de eigen gemeente voorhanden is.


"Omzien naar elkaar is zorg en aandacht hebben voor elkaar". Omzien is een onderneming met oog en hart voor de samenleving en de ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van mens en arbeid!.


Ons antwoord op deze vraagstukken is sociaal en duurzaam ondernemen. Of het nu gaat om een (tijdelijke) hulpvraag voor u als particulier of voor u als ondernemer die de waarde van werknemers (h)erkent. Omzien biedt diverse diensten aan om u als particulier met uw hulpvraag te ontzorgen óf om u als werkgever te helpen met ondernemen en inhoud te geven aan een sociaal en maatschappelijk gerichte onderneming. Aandacht voor elkaar werkt. Dát is de kracht van Omzien..