Uw ideeën

Wij horen graag uw nieuwe of reeds bestaande ideeën voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. Uw ideeën en vernieuwing van de wijze waarop wordt gewerkt, kunnen bijdragen aan het ondersteunen in en realiseren van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid binnen uw eigen organisatie en van uw collega MKB ondernemers. Onze gezamenlijke maatschappelijke uitdaging!

Social Media

Uw sociaal innovatieve ideeën (concepten en projecten) doen er toe. U getuigt van een juiste visie (bedrijfsontwikkeling), een juist mensbeeld (persoonlijke ontwikkeling) en kunt uw bestaansrecht hierop baseren.

Indien gewenst kunnen wij dit optimaliseren binnen uw proces of HR-beleid en deze toetsen aan de hand van (delen van) het Structura model.

Het Structura model is mede grondlegger van de Duurzame Ontwikkelings Maatschappij (Duurzom) en hanteert een zestal principes:


  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkelen
  • Samen
  • Actiegericht
  • Realiseren

Wij willen uw ideeën op de kaart zetten en ondersteunen met advies. Wilt u ons ondersteunen met uw sociaal innovatieve ideeën en samen met ons werken aan duurzame inzetbaarheid en beter sociaal maatschappelijk welzijn, alsmede uw collega MKB ondernemers helpen? Stuur dan uw idee toe en klik op ''Alle ideeën op de kaart'.

Alle ideeën op de kaart